OBJECTIUS TEMÀTICS

Els reptes als quals s’enfronta Europa s’han organitzat en una sèrie d’Objectius Temàtics establerts per a totes les diferents convocatòries de Fons Europeus. En el cas de l’EDUSI la convocatòria es centra en el treball i implementació dels objectius 2, 4, 6 i 9.

 1. Potenciar la investigació, desenvolupament tecnològic i la innovació.
 2. Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes.
 3. Millorar la competitivitat de les PIME.
 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
 5. Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.
 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
 7. Promoure el transport sostenible i eliminar les estrangulacions en les infraestructures de xarxa fonamentals.
 8. Promoure l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
 9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
 10. Invertir en l’educació, el desenvolupament de les capacitats i l’aprenentatge permanent.
 11. Millorar la capacitat institucional i l’eficiència de l’administració pública

imagen3-val

Font: Orientaciones a los municipios para el acceso a la financiación FEDER en las intervenciones urbanas. Servicio de Planificación Económica y Regeneración Urbana Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Generalitat Valenciana. 2 de noviembre de 2015.