COM PARTICIPAR?

La redacció de l’EDUSI es proposa mitjançant un procés col·laboratiu entre tècnics, polítics i ciutadania. Per això la participació ciutadana serà un dels aspectes més importants en aquesta estratègia.
Per tal de recollir totes les veus veïnes de la nostra ciutat s’han generat dos espais de participació possibles. Encetem el procés de participació amb una enquesta online que podreu emplenar en aquesta mateixa web. Clicant a la pestanya denquesta web i contestant unes preguntes senzilles sobre la teua percepció de la ciutat.
Al setembre tindran lloc els tallers presencials, on es treballarà des de tallers de diagnosi i debat fins a arribar a delimitar i prioritzar diferents propostes que es recolliran al pla d’implementació de l’estratègia. Pròximament publicarem totes les dates al nostre calendari, estigues atent!

Tota aquesta tasca ens servirà per a conéixer els problemes i reptes que ha d’abordar l’EDUSI i formular les futures línies d’acció i actuació que haurà de seguir Dénia.

Comptem amb la teua col·laboració!
cronograma val web