EQUIP REDACTOR

Per a la redacció de l’EDUSI de Dénia, l’Ajuntament ha volgut comptar amb un equip format per una xarxa multidisciplinària, sensibilitzats amb la metodologia participativa aplicada al planejament urbà i territorial i amb experiència en redacció d’Estratègies DUSI en l’anterior convocatòria.
L’Equip està integrat per membres de distints perfils professionals: arquitectes, urbanistes, especialistes en patrimoni, paisatgistes i ambientòlegs, sociòlegs i especialistes en participació i anàlisis de dades socials i mediambientals.

EL FABRICANTE DE ESPHERAS

Equip d’arquitectes especialitzats en processos de planificació i regeneració Urbana.

CREARQCIÓ

Equip d’arquitectes especialitzades en processos urbans i ciutadans.

BERNAT IVARS

Arquitecte creatiu.

GRUP SOCIOGRAMA

Equip de sociòlegs i politòlegs especialitzats en processos de participació.

SANTI HERNÁNDEZ

Ambientòleg especialista en paisatge i planificació territorial.

 

MOSAICO_EQUIP_BLUE