Taller II: Dissenyem Dénia (Crònica i resultats)

El 29 de setembre es va realitzar el segon taller participatiu de redacció de l’Estratègia DUSI, titulat Dissenyem Dénia. Partint de la diagnosi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) de la ciutat de Dénia que es va realitzar en el primer taller (podeu consultar els resultats ací) aquesta segona sessió s’orientà a generar propostes d’actuació.

Les 36 persones participants s’organitzaren en tres grups que, de manera simultània, treballaren en idear possibles actuacions en diferents àmbits: societat i gestió, urbanisme, mobilitat i medi ambient. Els grups s’autogestionaren entre les pròpies participants, designant a una persona responsable de cada taula encarregada de recollir les propostes. Finalment, les propostes de totes les taules es compartiren entre totes les participants.

En aquest document de conclusions es recullen les idees sorgides d’aquest taller. S’han tractat d’agrupar aquelles propostes similars per a complementar-les i s’han reformulat algunes idees de manera propositiva.

L’últim taller, MILLOREM DÉNIA, tindrà lloc DIJOUS 6 D’OCTUBRE a les 19:30h a Les Portelles (c/ Pare Pere, 17). En aquest tindrem l’oportunitat de comentar totes les propostes sorgides en els tallers i es farà una priorització entre totes elles.

Les conclusions dels tallers participatius són una base que permet treballar a l’equip redactor de l’estratègia i incloure en la redacció de l’Edusi no només les propostes resultants de l’anàlisi tècnica i de les prioritats de gestió de l’ajuntament, sinó també aquelles actuacions que s’han consensuat com a prioritàries després del diàleg entre veïns i veïnes. Per això, la participació de tots i totes és fonamental.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *