OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol altra forma de discriminació

El plantejament integral que té l’EDUSI fa prioritari aquest objectiu temàtic, ja que posa de manifest la necessitat d’atendre, no sols a les solucions o millores de la ciutat als espais més representatius, sinó a aquelles àrees més vulnerables. Aposta per un treball transversal on es milloren aquestes zones detectades amb estratègies que enfortisquen l’economia i el teixit social d’aquestes.

En el cas de Dénia, suposa un repte localitzar els espais on cal treballar, ja que no s’hi troben àrees de infravivenda o especial degradació. Per tant buscarem incidir en els col·lectius més vulnerables i caminar cap a una ciutat que siga capaç de donar cabuda a tota la seua ciutadania en igualtat de condicions.

 

0 (97)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *