OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

L’EDSUI s’emmarca dins de l’anomenat “Eix urbà de desenvolupament”, parlem per tant, d’una estratègia que posa l’interés en la millora de l’espai urbà del nostre territori. L’objectiu temàtic sis aglutina les actuacions encaminades a la millora i la revalorització d’aquest paisatge urbà, treballant també en dues línies específiques.

D’una banda aposta per millorar el medi ambient de les ciutats, recuperant àrees degradades en l’àmbit ambiental per tal d’aconseguir nous espais de qualitat a la ciutat. Es poden treballar ací zones de Dénia, que a causa de l’acció urbanitzadora dels últims anys, no estiguen consolidades o hagen sofert un nivell de degradació ambiental elevant. Així com la millora del teixit consolidat amb mesures vinculades, per exemple, a la presència de vegetació als nostres carrers.

D’altra banda, l’enfocament d’aquest objectiu temàtic inclou la recuperació, conservació, protecció i foment del patrimoni que caracteritza al territori on es treballa. El marc europeu atorga especial interés a la capacitat d’atracció turística d’aquests actius del territori. En el cas de Dénia, caldrà treballar ben bé la seua valorització des del respecte i l’arrelament al territori, amb la voluntat de generar una consciència sobre el paisatge i un model turístic responsable.

 

ot6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *