OT4. Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni en tots els sectors

Aquest objectiu temàtic bé treballat ens dos objectius específics que acoten les actuacions cap a un dels horitzons més ambiciosos. L’anàlisi tècnic trau a la llum la vulnerabilitat de Dénia sota el canvi climàtic (per la seua situació costanera i l’alt volum de precipitacions concentrades que la caracteritzen) per tant totes les passes encaminades cap a la millora de la sostenibilitat ambiental i la reducció de les emissions de carboni, vinculades a aquest objectiu, seran clau en la definició de l’estratègia de futur.

D’una banda es planteja treballar en la millora de l’eficiència energètica i l’augment del consum de les energies renovables. Es posa especial interés en què l’administració local lidere aquesta transició incorporant millores al respecte als edificis municipals.

D’altra, línies de treball cap a un model de mobilitat sostenible. Apostant per una millora de les connexions no motoritzades, tant habilitant nous itineraris ciclistes i de vianants, com espais de trànsit pacificat que incentiven els desplaçaments propers a peu i en bici. A més, es busca millorar el servei de transport públic, tan quantitativament com qualitativament. En definitiva, potenciar un model que abandone la dependència del vehicle privat.

ot4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *